https://www.cognitio.be/2011/11/08/taalscreeningsinstrument-kinderen-1-tot-6-jaar/ 2018-02-16T19:57:44+00:00 https://www.cognitio.be/2011/12/06/alarmsignalen-bij-kleuters/ 2018-02-16T20:02:58+00:00 https://www.cognitio.be/2012/01/31/dyslectische-kinderen-lezen-graag-wel/ 2018-02-16T20:07:57+00:00 https://www.cognitio.be/2010/08/27/vergoedingsregeling-ernstige-dyslexie/ 2018-02-16T20:10:21+00:00 https://www.cognitio.be/2012/06/12/beeindiging-dyslexie-centrum-brabant/ 2018-02-16T20:12:06+00:00 https://www.cognitio.be/2015/03/17/kwaliteitsinstituut-dyslexie-verlengt-keurmerk-cognitio/ 2018-02-16T20:20:10+00:00 https://www.cognitio.be/2015/04/02/cognitio-behaalt-vrijwillige-kwaliteitstoets-logopedie/ 2018-02-16T20:21:22+00:00 https://web.archive.org/web/20161112165129im_/http://www.cognitio.be/media/18812/certificaat%20kwaliteitstoets.jpg