Cognitio behaalt Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie!

Cognitio behaalt Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie!

Certificaat

Eind oktober 2014 heeft Cognitio de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie laten uitvoeren door het auditbureau Healthcare Auditing (HCA). Dit is een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde logopedische zorg binnen de praktijk. Cognitio is geslaagd en heeft het certificaat ontvangen!

 

Cognitio heeft besloten om de Kwaliteitstoets Logopedie vrijwillig aan te gaan om te weten op welk niveau de praktijk staat en waar eventuele verbeterpunten aangebracht kunnen worden. Het behalen van het certificaat is een bevestiging van de hoogstaande kwaliteitsnormen die de praktijk hanteert.

Door deze toets is mede in kaart gebracht hoe Cognitio ook in de toekomst de kwaliteit van de logopedische zorg tot een zo hoog mogelijk niveau kan brengen.