Kwaliteitsinstituut Dyslexie verlengt keurmerk van Cognitio!

De vergoede dyslexiezorg wordt streng gecontroleerd door 2 kwaliteitsinstituten in Nederland: Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) en het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD).

Cognitio is aangesloten bij het KD.

Het KD ziet erop toe dat de zorg die Cognitio levert, voldoet aan de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB).

Het KD heeft onlangs het kwaliteitskeurmerk van Cognitio verlengd! Dit keurmerk wordt uitgereikt aan behandelaren die door het KD als erkend dyslexiebehandelaar zijn geregistreerd.