Beëindiging Dyslexie Centrum Brabant

Beëindiging Dyslexie Centrum Brabant

Op 1 juli 2012 eindigt Dyslexie Centrum Brabant zijn werkzaamheden. Vanaf die datum wordt de dyslexiezorg voortgezet onder de naam en de verantwoordelijkheid van Cognitio.

Bij een vermoeden van ernstige dyslexie kunt U vanaf 1 juli terecht bij Cognitio voor het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek en behandeling binnen het kader van de vergoedingsregeling die sinds januari 2009 van kracht is. Die vergoedt tegen bepaalde voorwaarden het onderzoek naar en de behandeling van ernstige dyslexie.

Ook als uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling biedt Cognitio gespecialiseerde hulp. Zo benut ieder kind zijn capaciteiten veel beter! Neem contact met ons op als u meer wilt weten.