Taalscreeningsinstrument voor kinderen van 1 tot 6 jaar

Het leren van taal is een omvangrijke en complexe taak. Sommige kinderen zijn echter niet in staat om zich de taal voldoende eigen te maken en missen daardoor de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en van anderen te leren. Daarnaast kan het niet goed verwerven van taal leiden tot problemen in de emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Het opsporen van taalproblemen in een vroeg stadium is dan ook zeer belangrijk.