Vergoedingsregeling ernstige dyslexie

Ernstige dyslexie? Payback time!

Vergoedingsregeling voor ernstige dyslexie

Kampt uw kind met een ernstige vorm van dyslexie? Dan kunt u aanspraak maken op de vergoedingsregeling. Die is sinds januari 2009 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Ze regelt de vergoeding van het onderzoek en de behandeling.

De voorwaarden voor vergoeding?

 • Het gaat om een ernstige vorm van dyslexie die niet gepaard gaat met een andere stoornis, zoals dyscalculie, ADHD, autisme, of een taalstoornis.
 • Uw kind is ouder dan zes en jonger dan tien.
  Weetje: elk jaar schuift de leeftijdgrens op met een jaar. Zo komen in 2013 alle basisschoolkinderen van zeven jaar en ouder in aanmerking voor de vergoedingsregeling.
 • Basisschool als poortwachter

  De term ‘leesmoeilijkheden’ is geen synoniem voor dyslexie. Onderzoek en gespecialiseerde hulp worden dus niet voor iedere ‘moeilijke lezer’ vergoed. Daarom dient de basisschool als poortwachter. Die stelt een leerlingdossier samen en zorgt voor interne begeleiding. Is er na zes maanden geen verbetering? Dan bestaat de kans op ernstige dyslexie en raadt de school u gespecialiseerde hulp aan.

  Kwaliteit is onbetaalbaar

  Waar u dan terecht kunt? Bij Dyslexie Centrum Brabant: een samenwerking tussen Cognitio en de Nederlandse collega’s van Trivers. De gedeelde kennis en ervaring garanderen een kwaliteitsvolle zorgverlening aan kinderen met ernstige dyslexie. Die nog vergoed wordt ook!